Skip to main content

Coöperatieraad

De Coöperatieraad fungeert o.a. als kascommissie van Sonenergie. Daarnaast houdt zij er toezicht op, dat zaken conform statuten en huishoudelijk reglement verlopen en houdt zij zicht op het aan- en aftreedschema van bestuursleden. De raad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Bert Gall

Jos de Bruin
josdebruin