Coöperatieraad

De Coöperatieraad fungeert o.a. als kascommissie van Sonenergie. Daarnaast houdt zij er toezicht op, dat zaken conform statuten en huishoudelijk reglement verlopen en houdt zij zicht op het aan- en aftreedschema van bestuursleden. De raad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Bert Gall

Jos de Bruin
josdebruin