Energiebesparing & isolatieEnergiebesparing werkt het beste volgens de zgn. trias-energetica. Dat wil zeggen, dat eerst bepaalt wordt welke energiebesparende maatregelen genomen moet/kunnen worden. Vervolgens bekijken we de mogelijkheden voor eigen, duurzame opwekking van energie en tenslotte resteert dan nog de overweging waar het restant benodigde energie het goedkoopst en duurzaamst kan worden ingekocht.
Isolerende maatregelen staan dus aan het begin van deze keten. En juist hier is over het algemeen het meeste geld en energieverbruik te besparen. U moet dan denken aan energielekken via het dak van uw woning, via ramen, deuren, kieren en niet goed geïsoleerde muren. Maatregelen kunnen betreffen: (vernieuwing van) spouwmuurisolatie, HR++ glas, isolatie van deuren, raamkozijnen en kruipruimten of dakisolatie. Ook zijn er steeds betere en fraaiere toepassingen van LED-verlichting voor binnen en buiten beschikbaar.
Sonenergie organiseert door het jaar heen regelmatig zgn. energiecafé’s waar leden en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd over de werking en mogelijkheden van energiebesparende maatregelen.