Skip to main content

Zon op schoolIn 2014 realiseerde Sonenergie haar eerste project Zon op School. In samenwerking met Rabobank Het Groene Woud werden op basisschool De Krommen Hoek in Breugel enkele zonnepanelen geïnstalleerd. Via een speciale website kunnen de kinderen zien hoeveel energie er met de panelen wordt opgewekt en hoe zich dat bijvoorbeeld verhoudt tot het stroomverbruik van aantal uren achter een computer spelen. Na de installatie verzorgde ons lid Theo van de Ros samen met iemand van het IVN een boeiend lesprogramma over hoe energieopwekking werkt, technisch met zonnepanelen en in de natuur. Het enthousiasme onder de leerlingen, docenten en ouders is groot. Zo ontwikkelt Sonenergie het energiebewustzijn al op jonge leeftijd.

Heeft u interesse voor een Zon op School project op uw school of op de school van uw kind, stuur u dan een e-mail aan info@sonenergie.nl.