Postcoderoos

Steeds meer inwoners realiseren zich dat zonne-energie niet alleen duurzaam is, maar ook een goede investering. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Bijvoorbeeld door een ongunstige ligging ten opzichte van de zon, door schaduw van bomen of misschien ligt het dak al vol panelen. Maar het kan ook zijn dat iemand het niet mooi vindt om zonnepanelen op het dak te hebben. Daarom wil SonEnergie een collectief project “panelen op andermans dak” realiseren. Hiervoor hebben we inmiddels een aparte cooperatie opgericht: Sonneroos

..

Na een intensieve voorbereidingsperiode leek de start voor het realiseren van een grote zonne-installatie (circa 1000 panelen waarvan ruim 90% gereserveerd was) op het dak van een pluimveebedrijf in de Sonniuswijk nabij. Helaas, onder andere doordat er op het middenspanningsnet (10.000 volt net) geen ruimte meer is voor grootschalige terugleveringen, worden er door Enexis geen vergunningen meer afgegeven voor dit gebied. In de praktijk is het nu in de postcodegebieden 5691 (Son), 5692 (Ekkersrijt) en 5694 (Breugel) niet meer mogelijk om via een grootverbruikersaansluiting energie terug te leveren op het middenspanningsnet.

Wel kan nog onbeperkt energie teruggeleverd worden via kleinverbruikersaansluitingen. Een kleinverbruikersaansluiting is met maximaal 3 x 80 Ampère zekeringen op het 230 Volt distributienet aangesloten. Op zo’n kleinverbruikersaansluiting kan hierdoor maximaal 55 kW per uur worden teruggeleverd. Dit houdt in dat in zulke zonne-installaties maximaal zo’n 225 panelen kunnen worden opgesteld. Voor zulke zonne-installatie is een dakoppervlak nodig van zo’n 450 à 500 vierkante meter.

Momenteel, medio juni 2021, loopt er een onderzoek naar het dak van een stal in Breugel. Dit dak ligt zeer gunstig ten opzichte van het zuiden en heeft reeds een voldoende zware aansluiting op het stroomnetwerk zodat dit gezekerd mag worden met 3×80 ampère. Op dit dak passen ongeveer 200 panelen van 375 WattPiek. Ook blijven we zoeken naar geschikte daken met een kleinverbruikersaansluiting op Ekkersrijt. Heeft u een suggestie? We houden ons altijd aanbevolen

Daarnaast onderzoeken we momenteel ook of er geschikte daken zijn op het industrieterrein Esp. Op dit terrein (postcode 5633) is het ook toegestaan om vanuit Energie Coöperatie Sonneroos een zonne-installatie te exploiteren. Voor dit industrieterrein, aangesloten op hoogspanningsverdeelstation Eindhoven-Oost, is er nog geen beperking voor teruglevering via zowel groot- als kleinverbruikers aansluitingen.

.

Participeren in Sonneroos 1

Wilt u in de toekomst deelnemen in Sonneroos, dan kunt u het reserveringsformulier op de volgende pagina invullen

.

Statuten Sonneroos

De cooperatie Sonneroos is inmiddels opgericht. Via deze link kunt u de statuten bekijken: Statuten Sonneroos-PublicatieLowRes

Heeft u nog meer vragen? stuur gerust een mail naar aanmeldingSonneroos1@sonenergie.nl