Skip to main content

Postcoderoos

Steeds meer inwoners realiseren zich dat zonne-energie niet alleen duurzaam is, maar ook een goede investering. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Bijvoorbeeld door een ongunstige ligging ten opzichte van de zon, door schaduw van bomen of misschien ligt het dak al vol panelen. Maar het kan ook zijn dat iemand het niet mooi vindt om zonnepanelen op het dak te hebben. Daarom wil SonEnergie een collectief project “panelen op andermans dak” realiseren. Hiervoor hebben we inmiddels een aparte cooperatie opgericht: Sonneroos

..

Na een intensieve voorbereidingsperiode leek de start voor het realiseren van een grote zonne-installatie (circa 1000 panelen waarvan ruim 90% gereserveerd was) op het dak van een pluimveebedrijf in de Sonniuswijk nabij. Helaas is dat project in het zicht van de haven gesneuveld.

SonEnergie blijft op zoek naar een geschikte locatie, bij voorkeur direct nabij een grote energie-afnemer. Grootschalige teruglevering aan het energienet is momenteel namelijk niet mogelijk omdat het net ‘vol zit’. Ook blijven we zoeken naar geschikte daken met een kleinverbruikersaansluiting, bijvoorbeeld op Ekkersrijt. Heeft u een suggestie? We houden ons altijd aanbevolen

.

Participeren in Sonneroos 1

Wilt u in de toekomst deelnemen in Sonneroos, dan kunt u alvast uw interesse kenbaar maken via het reserveringsformulier op de volgende pagina Dit verplicht u uiteraard tot niets!

.

Statuten Sonneroos

De cooperatie Sonneroos is inmiddels opgericht. Via deze link kunt u de statuten bekijken: Statuten Sonneroos-PublicatieLowRes

Heeft u nog meer vragen? stuur gerust een mail naar aanmeldingSonneroos1@sonenergie.nl