Skip to main content

let op: energiecafe in De Bongerd!

By 25 oktober 2018Geen categorie

Vorig jaar hield Tom van den Nieuwenhuijzen, de wethouder die verantwoordelijk is voor alle energie- en milieuzaken in onze gemeente, in een van onze EnergieCafés een gloedvol betoog over zijn ambitieuze nieuwe duurzaamheidsnota.

Inmiddels zijn we een jaar verder en maken we graag met hem de balans op. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. De Groene Zone, Buurkracht, Wij doen het groen.

U heeft de begrippen vast zien langskomen. Er gebeurt van alles, maar we zijn er nog lang niet!

Het nieuwe klimaatakkoord dat het Rijk onlangs bekend heeft gemaakt, zal bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor nieuwe en bestaande woningen die aardgasvrij gemaakt moeten worden.

Ook onze regio zal in de toekomst waarschijnlijk een harde taakstelling ten aanzien van wind en zonne-energie opgelegd krijgen. Wat betekent dat voor Son en Breugel en hoe kunnen wij daar met elkaar aan bijdragen?

Op maandag 29 oktober zal Tom in een nieuw EnergieCafé ingaan op zijn plannen om onze gemeente klimaatweerbaar te maken, de omschakeling naar het gasloos wonen en de stand van zaken van de diverse zonne-energie-initiatieven.


U bent op maandag 29 oktober vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) van harte welkom in sporthal De Bongerd in Breugel. Let op, vanwege de losliggende dakplaten is de locatie gewijzigd (en dus niet in De Landing maar in De Bongerd!)

Ook niet-leden zijn welkom, dus neem gerust uw buren of andere geinteresseerden mee.

Samen kunnen we werken aan een duurzame klimaatbestendige gemeente!