Skip to main content

Reactie op Concept RES

By 1 september 2020Geen categorie

Vanuit het landelijke klimaatakkoord moeten alle regio’s in Nederland een visie opstellen hoe ze invulling geven aan de noodzakelijke energietransitie. Ook het bestuur van SonEnergie heeft kennis genomen van de conceptversie van de RES (Regionale Energie Strategie) voor Zuidoost-Brabant. Naar aanleiding daarvan hebben we een brief gestuurd en ingesproken in de commissie grondzaken van onze gemeente en een aantal suggesties gedaan die de gemeenteraad heeft verwerkt in haar inspraakreactie richting de regio. Onze inspraakreactie kunt u hieronder  teruglezen.

We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen en houden u op de hoogte.