Skip to main content

aangepaste jaarrekening

By 20 mei 2022Geen categorie

Tijdens onze jaarvergadering van 20 april jl. waren, door een technische storing, in de sheet met de jaarcijfers over 2020, helaas fouten geslopen. Hierdoor was het voor de coöperatieraad op dat moment niet mogelijk om in te stemmen met deze cijfers. Inmiddels heeft de kascontrole opnieuw plaatsgevonden. De leden van de coöperatieraad hebben hun goedkeuring aan de jaarcijfers gegeven en adviseren de leden décharge aan het bestuur te verlenen. Deze getekende verklaring vindt u samen met de aangepaste jaarrekening (tijdelijk) onderaan deze pagina.  Op basis hiervan is aan de leden per e-mail gevraagd in te stemmen met deze cijfers en het bestuur décharge te verlenen.

 

balans sonenergie 2021 aangepast

instemming cooperatieraad