Skip to main content

Son en Breugel achterop qua duurzaamheid

By 15 oktober 2015Geen categorie

Er bestaat zoiets als een Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, de GDI. Deze index bestaat uit een groot aantal factoren, die relevant zijn voor het creëren van een duurzame leefomgeving. Alle gemeente in Nederland worden geïndexeerd op basis van hun prestaties op deze factoren. Daaronder vallen o.a. de factoren:
– CO2 uitstoot wegverkeer
– Vervoerswijze
– Hernieuwbare energie
– CO2 uitstoot
– Energiebesparing
en
– Energiegebruik.
Alle indexeringen zijn terug te vinden op de website www.gdiindex.nl. Een kijkje naar hoe het voor staat met Son en Breugel is dan natuurlijk onweerstaanbaar. Het was wel even schrikken.

Onderstaand plaatje geeft de huidige indexering aan voor ons dorp en per factor van de index kun je aflezen hoe goed we doen t.o.v. het landelijk gemiddelde.

GDI Son en Breugel

Het is in één oogopslag duidelijk dat Son en Breugel op de hierboven genoemde factoren behoorlijk zwak scoort. Er is nog heel veel aan duurzaamheid te winnen als het gaat om hernieuwbare energie, energiebesparing en verlaging van de CO2 uitstoot. Alle reden om je als inwoner van ons dorp te verdiepen in de mogelijkheden van het gebruik van bijvoorbeeld zonne-energie, warmte boilers, LED verlichting of energiebesparende maatregelen. Behalve dat dit een stevige financiële besparing oplevert, werk je ook daadwerkelijk mee aan de verduurzaming van je directe leefomgeving.

En dat geldt niet alleen voor de inwoners, maar natuurlijk ook voor de inspanning die het gemeentebestuur kan doen. We kunnen er jarenlang over vergaderen of we maken gewoon een keuze en gaan het DOEN! Zo moeilijk is het namelijk niet. Onze openbare verlichting is behoorlijk eenvoudig om te bouwen naar LED-verlichting. Maatschappelijk vastgoed kan snel en gemakkelijk worden voorzien van zonnepanelen en energiebesparende maatregelen als spouwmuurisolatie, kruipruimtes, HR-triple beglazing, vervanging van verouderde CV-installaties, voor dat soort vastgoed is gewoon een kwestie van goed inkopen en uitvoeren. Lijkt mij niet nodig om daar lang over te vergaderen. Hooguit kun je het hebben over de financiële planning van de verduurzaming. Een beleidsnota Duurzaamheid helpt niet.

Het is geen rocket science . De techniek is voorhanden en de kennis voor het maken van goede keuzes bij de aanschaf en installatie is ook ruimschoots voorhanden. Dat zien wij ook wel binnen onze coöperatie. En wat we niet zelf aan kennis in huis hebben, dat vinden we gemakkelijk via collega coöperaties.

Het is een kleine moeite om ons om hulp te vragen.Zeker als je die hulp ook al vele keren krijgt aangeboden. Ondertussen doen wij ons best om inwoners van ons dorp energiebewust te maken. We organiseren informatieavonden, de energiecafé’s, gezamenlijke inkoopacties, cursussen warmtebeeld camera’s, projecten Zon op School, enzovoorts. Helaas is de gemeente steeds weer de grote afwezige.

Wat zou u denken van Solar Tulpen of windbomen in de berm van Nieuwstraat of op de geluidswallen langs de A50? Of een heel Ekkersrijt verduurzamen. De gemeente kan dit deels zelf doen, maar ook faciliteren door bijvoorbeeld samen met banken, woningcorporaties, inwoners en ondernemers hierin te ondersteunen. Gaan die overleggen op het gemeentehuis ook weer echt ergens over.

Misschien helpt het bekend maken van bovenstaand plaatje hen over de drempel. Sonenergie zal de wethouder opnieuw hiermee confronteren. Moet toch koren op de molen zijn voor de verkiezingscampagnes van de lokale partijen.

Henk Hogeweg