Skip to main content

verslag energiecafe 25 maart

By 7 april 2019Geen categorie

Voor ons tweede Energiecafe van 2019 hadden we een externe spreker gevraagd om het Sonse publiek een duidelijk en objectief inzicht te geven in de oorzaak en gevolgen van de klimaatverandering. Jacques Hagoort, vroeger hoogleraar aan de Delftse Universiteit, was bereid om ons dat inzicht te bieden.

Voor de pauze gaf hij aan hoe het stijgen van de temperatuur van de aarde in de industriële tijd samenhangt met de toename van de CO2 concentratie in de atmosfeer. Ook beschreef hij de werkwijze van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en prijsde de grondigheid van hun wetenschappelijke rapporten. De IPCC heeft vastgesteld dat de temperatuurstijging van de aarde evenredig is met de hoeveelheid uitgestoten CO2. De daarvan toegelaten hoeveelheid werd het “Carbon Budget” genoemd (zie op het internet: IPCC sets carbon budget- 2013).
Na de pauze ging Hagoort in op die conclusies en wat die voor de mens inhouden. In de VN klimaatconferentie van Parijs in 2015 is vastgesteld dat “een temperatuurstijging van 2 graden Celcius moet worden voorkomen en dat een stijging niet groter dan 1,5 graad moet worden nagestreefd door het reduceren van CO2-uitstoot”. Die 1,5 of 2 graden zijn geen wetenschappelijk vastgestelde grenzen maar een politieke vertaling van de wetenschappelijke rapporten van het IPCC over het effect van CO2 uitstoot. Nagenoeg alle landen hebben het Akkoord van Parijs getekend. In ons land is de regering druk bezig om dit beleid op gang te krijgen.
Met nadruk gaf Hagoort ons te kennen dat er later nog een belangrijk IPCC rapport is uitgebracht. (zie op het internet: IPCC -2018 speciaal rapport over de opwarming van 1,5 graad). In dat rapport blijkt dat het opnieuw berekende “Carbon Budget” aanzienlijk hoger is, wat kan gezien worden als een meevaller voor onze regering. Hagoort heeft die regering al schriftelijk op de hoogte gebracht.

De spreker werd bedankt voor zijn helder betoog. De avond gaf te denken……

De presentatie van onze spreker is via onderstaande link in te zien.
presentatie jacqus hagoort

Jacques den Boer