Skip to main content

Sonneroos: 8 april voorlichting nieuwe postcoderoosregeling

By 1 april 2021Geen categorie
Beste leden van SonEnergie en aspirant certificaathouders van Sonneroos 1.

In oktober en november hebben wij twee voorlichtingsavonden georganiseerd over  ons postcoderoosproject Sonneroos 1. Voor wie het niet meer weet: SonEnergie heeft overeenstemming bereikt met de firma Renders over het plaatsen van 1000 zonnepanelen op hun dak. Deze panelen komen beschikbaar voor de leden van de nieuw op te richten coöperatie Sonneroos 1.
Verschillenden van u hebben zich hier reeds voor aangemeld als aspirant certificaathouders.
De afgelopen maanden leek het misschien stil maar we hebben allerminst stilgezeten.

Zoals wij al aankondigden tijdens de twee voorlichtingsavonden was het op dat moment nog onzeker of we ons project zouden vormgeven onder de oude postcoderoosregeling, die op 1 april aanstaande afloopt, of dat we gebruik maken van de nieuwe regeling. Inmiddels hebben we besloten gebruik te maken van de nieuwe regeling, de zogenaamde SCE regeling, Subsidieregeling Collectieve Opwek. Informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van RVO

Wij willen u graag meer vertellen over de veranderingen in de nieuwe regeling en nodigen u daarom graag uit voor een online bijeenkomst op donderdag 8 april aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij uitgebreid op de nieuwe regeling ingaan en heeft u volop de gelegenheid om vragen te stellen.
Twee belangrijke veranderingen willen we er alvast even uitlichten.
– Binnen de nieuwe regeling is het nu wel toegestaan om te verhuizen. Enkel op moment van deelname/start van Sonneroos 1 moeten alle deelnemers in het postcodegebied wonen. Gaat u in de tijd erna verhuizen, naar een andere postcode buiten het postcoderoosgebied, dan mag u toch lid blijven van de coöperatie. Dit geldt ook als u kleiner gaat wonen. Bij overlijden gaan de certificaten over op de erfgenamen.
– De relatie tot uw energieverbruik is losgelaten. Via de oude regeling was het niet toegestaan om meer certificaten aan te schaffen dan de waarde van uw eigen thuisverbruik. Deze relatie is in de nieuwe regeling losgelaten waardoor iedereen, (ook als u uw dak al vol heeft liggen met panelen en voldoende opwekt voor eigen gebruik) maximaal 40 certificaten in dit SCE-project kan aanschaffen.

Gezien de gunstige businesscase en het verwachte rendement, verwachten we dat dit voor deelnemers die al aangemeld zijn, aanleiding kan zijn om hun eerdere inschrijving aan te passen en het aantal gevraagde certificaten op te hogen. Dit is uiteraard mogelijk. Tijdens de voorlichtingsavond lichten we dit graag aan u toe, maar u kunt uw eerdere aanmelding ook nu al aanpassen via: aanmeldingsonneroos1@sonenergie.nl 
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via het formulier op de website: www.sonenergie.nl/postcoderoos
Echter: op=op

Tijdens de voorlichting zal de organisatievorm van Sonneroos 1 worden toegelicht. Sonneroos 1 wordt een coöperatie met een bestuur dat wordt gevormd uit de leden, elke deelnemer is verplicht lid van de coöperatie. We doen dit immers samen met elkaar zonder dat een commerciële partij hieraan verdient. Wij nodigen u, de aspirant certificaathouders, graag uit om na te denken of u mee wilt helpen bij het vorm geven van de coöperatie in de komende periode, of dat u een actieve rol wilt spelen in het bestuur. Op korte termijn zijn we op zoek naar juridische expertise (de notaris maakt de statuten maar het is altijd fijn wanneer een lid meekijkt) en mensen die financieel en/of technisch onderlegd zijn. 

Namens het bestuur van SonEnergie
Met vriendelijke groet

Marianne Wagemans, voorzitter
 
ONLINE VOORLICHTINGSAVOND DONDERDAG 8 APRIL
Aanvang: 20.00 uur
Duur: ongeveer een uur
Aanmelden via:  aanmeldingsonneroos1@sonenergie.nl
U ontvangt dan van ons een link om online veilig vanuit huis deel te nemen aan de bijeenkomst.